Associació de Dones Sant Joan de Térmens

L’entitat és fundada l’any 1997,  dedicada a treballar per a les dones, per representar, promoure, donar suport i organitzar activitats socials i culturals per afavorir la promoció de la dona. A partir dels anys 2020 i 2024 a l’entitat comencen a col·laborar els homes com a socis col·laboradors. L’associació vol representar i defensar els interessos de les persones associades davant les diferents administracions públiques i persones físiques.