Centre excursionista de Balaguer

El Centre Excursionista de Balaguer és una associació esportiva i cultural, declarada entitat d’utilitat pública. És una institució capdavantera del món de la muntanya, arrelada a la societat civil i eix vertebrador de l’excursionisme en les seves diferents manifestacions des de l’any 1929.

El Centre Excursionista de Balaguer, té per objectiu bàsic el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva en el medi natural. També té per objectiu l’acostament al medi natural i cultural de tota la ciutadania, fet que inclou tota mena d’activitats a la muntanya o que s’hi relacionin, per poder conèixer i estudiar tot el que la natura ofereix de notable així com les tradicions, els costums, la llengua i l’art en totes les seves manifestacions.