Fundació Privada Arnau Mir de Tost

La Fundació programa  és una entitat sense afany de lucre, creada l’any 2009, que neix amb l’objectiu de defensar, conservar, estudiar, promocionar i potenciar el patrimoni cultural, històric, artístic i natural de la Vall d’Àger.
Al llarg de l’any realitza diverses activitats entorn de la divulgació del patrimoni natural i cultural de la Vall d’Àger i el Montsec. Entre d’altres, les Jornades Europees de Patrimoni a l’octubre, amb accions de voluntariat de neteja, el valor, recuperació d’elements patrimonials naturals i cultural, materials i immaterials.